• Không có Khóa học nào trong Giỏ hàng!

Ứng dụng AI

Đào tạo máy kiểm tra 36 chỉ số sức khỏe

Sau khóa học, học viên trở thành chuyên viên tư vấn sức khỏe chuyên nghiệp!

Thực chiến bán hàng chuẩn quy trình

Khóa học được đào tạo với 15 chủ đề giúp học viên học và thực hành gia tăng doanh số bán hàng cho cá nhân và đội nhóm!

Ứng dụng ChatGPT thực chiến

Sử dụng ChatGPT như chuyên một cách chuyên nghiệp ngay từ những ngày đầu tiên.

Thủ thuật Marketing Local

Đưa cửa hàng, doanh nghiệp của bạn tiếp cận khách một cách nhanh chong qua phương thức marketing Local.

Xây dựng Đội ngũ bán hàng 6.0

Đội nhóm bạn hàng của bạn sẽ được tiếp cận kiến thức và tư duy vận hành hệ thống bán hàng thời 6.0

Thực chiến làm video bằng trí tuệ nhân tạo AI

Tiếp cận các công cụ AI chuyên nghiệp nhất để làm video marketing truyền thông sản phẩm, dịch vụ theo cách của bạn
Template Design © VEN. All rights reserved.

Setup Menus in Admin Panel